ADEM-İ MES'ULİYET


ADEM-İ MES'ULİYET
Mes'uliyetsizlik, sorumsuzluk

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.